Farníček vítá

Farníček přeje vše nejlepší k svátku všem Drahomírám.


Termín tábora 2019:
3. - 10. 8. 2019

Zde si můžete stáhnout instrukce a přihlášky na letošní tábor na Slezské Hartě

Potvrzení lékaře   Souhlas rodičů - GDPR  

Instrukce k táboru   Nástupní list dítěte   Přihláška

- instrukce k táboru mají informativní charakter - pročtěte si je prosím

- nástupní list dítěte vyplňte a odevzdejte v den odjezdu. V den odjezdu se rovněž přikládá potvrzení od lékaře, že je dítě schopno účasti na táboře

- přihlášku vyplňte a odešlete nejlépe na e-mail farnicek@seznam.cz . Datum a čas odevzdání přihlášky je dle času odeslání v emailu.

- souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů (GDPR) - pouze v případě, že se nedostavíte v den odjezdu do Hnojníku na nádraží - vytiskněte, podepište, oskenujte a zašlete na email


Počet přihlášených k 5.4.2019: 41/41 kapacita pro tento rok byla NAPLNĚNA


Seznam přihlášených dětí

Logo Farníčka

Je to již přes 10 let od založení občanského sdružení Farníček o.s. I přes nelehké začátky, mnoho nejistot a nepříjemností, sdružení funguje i dnes a pevně věříme, že bude fungovat ještě pěknou řádku let. Máme za sebou desítky různých akcí pro děti a mládež. Vše bylo a je organizováno z přesvědčení, že čas věnovaný nejmladším je tou nejlepší volbou.

Ačkoliv členy sdružení lze spočítat na prstech jedné ruky, existují desítky a možná i stovky lidí, kteří se podíleli při organizování různých výletů, pobytů a táborů. Třeba se jedná právě i o Vás - díky.

Aktuality:

NOVÝ od 1.4.2019 -
Bude se možno přihlašovat na tábor 2019:
Kdo dřív přijde... :-)


Dobrý večer,
dnes je 18. 7., čtvrtek

AKCE


Bude: Tábor 2019: 3.8. - 10.8.

Bylo: Tábory minulých let

© 2008 - 2016 Farníček o.s. ,
author: do-, domino216(at)seznam.cz

Farníček má rád Signály

Farnost Hnojník